Sporta-På, är ett koncept som inspirerar barn och vuxna till rörelseglädje. Sporta-På betonar rörelseglädje till alla, och vi vill skapa en positiv relation till fysisk aktivitet redan i tidig ålder. I höst bjuder vi in till våra Sporta-På träffar runt om i Stockholm. Häng med ni också!

Konceptet Sporta-På, riktar sig till alla barn med föräldrar. Under barndomen skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Vi vet att om barnen börjar röra på sig tidigt i livet är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera våra barn till att de kan flera rörelser och lekar blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större. Vi vill helt enkelt, tillsammans med Sveriges barnfamiljer förändra kulturen, till att rörelse skall vara ett stående och naturligt inslag i barnfamiljens vardag.

Varför? Det handlar om att tidigt ge våra barn en positiv syn till rörelse och att utveckla en människas fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga förmågor, allt som behövs för att kunna, våga och vilja vara aktiv under hela livet. Det är inget nytt att våra barn blir allt mer inaktiva, psykisk ohälsa är ett växande problem och allt fler barn är överviktiga samt får problem som härrör från inaktivitet.

Fakta: Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder. Andelen barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme om dagen, är alldeles för liten. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och  idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. (Källa: Få unga rör sig tillräckligt, Gisela Nyberg)

Vad är Sporta-På? Vi vill lära ut roliga aktiviteter och lekar till barn och vuxna. Vi tror att genom att de vuxna även deltar, kan de vuxna hjälpa barnen att komma igång med leken som får allt mindre tid i barnfamiljens och barnens vardag.

Sporta-På har också tagit fasta på att vi mår bra av att vistas i naturen, därför anordnas våra evenemang i lekparker. Barn som ofta får leka i utomhusmiljö har nämligen lättare att koncentrera sig, leker mer kreativt, är friskare och rör på sig mer än barn som leker mest inomhus.

Hösten 2019 bjuder vi på Barnens Sportskola IF in barn tillsammans med förälder eller annan vuxen till våra gratisevenemang.

 

Häng med och Sporta-På med oss i höst. Följande dagar och tider: 

 

1. Hammarby Sjöstad, lekparken Ekbacken: Torsdagen 26 september kl.17.30.

Samlingspunkt: Barnens Sportskolas ”flagga Läs mer här

 

2. Gärdet, Stockholm: Torsdagen 3 oktober kl.17.30 

Samlingspunkt: Barnens Sportskolas ”flagga” Här

 

3. Södermalm: Torsdagen 10 oktober kl.17.30 

Samlingspunkt: Barnens Sportskolas ”flagga” Här

PS! Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma som du är!