Friidrott och gymnastik ses ofta som de idrotter som ger barn och ungdomar den bästa fysiska grunden för vidare idrottslig utveckling. Fokus inom friidrottsträning för barn ligger på träning av basfärdigheter, och det är en mångfald av grovkoordinativa rörelsemönster som tränas in. 


De fysiska basfärdigheterna lärs enklast ut på ett lekfullt sätt där träning och lek vävs samman. Om ditt barn precis har börjat träna friidrott är det även en bra möjlighet till nya vänner med samma intresse. Det är även lättare för ett barn att börja med en enskild idrott, eftersom strategi och laganda ofta utvecklas senare hos barnet. I friidrott tävlar man oftast ensam, men träningen görs alltid i grupp.

Friidrott är med andra ord en bra idrott för barnet att utveckla sin fysik och samtidigt lära sig att umgås och träna med likasinnade barn.

UPPTÄCK SPORT MED FRIIDROTT

Långt före friidrottare börjar fokusera på förbättring, arbetar man med tre enkla rörelser – hoppa, springa och kasta. Dessa rörelser är enkla även för barn, vilket gör idrotten rolig för barn.

Förutom att friidrott är roligt för barn, är en idrottsplats den perfekta grogrunden för att upptäcka sport och träning i största allmänhet. Friidrott ger ditt barn en känsla för idrott, men hjälper även till att utveckla enkla, användbara rörelser som är viktiga i all sorts sport.

FRIIDROTT UTVECKLAR MOTORIKEN

Friidrott är en bra inledning till träning eftersom man utövar enkla rörelser. Man lär sig springa, hoppa och kasta, vilket hjälper barn att utveckla sin motorik och sitt balanssinne.

Det här är en viktig punkt eftersom de första åren inom friidott främst handlar om variation och mångsidighet. Barn provar ofta på alla olika delar av friidrott innan de specialiserar sig på en eller två grenar. På så sätt utvecklar barnet sin motorik och sitt balanssinne.

FRIIDROTT – TRÄNA OCH LEKA

Friidrott hjälper barn att utvecklas samtidigt som de har roligt, eftersom det främst handlar om enkla rörelser och varierade grenar. Att träna Friidrott med Barnens Sportskola, baseras mest på variation, och inte på förbättring och repetition.

Barn kan prova på alla olika grenar genom leken. Det är en rolig inlärningsmetod som sporrar intresset inför en mångsidigt idrottande, där barn kan utveckla en känsla av att vilja ta ut sig och samtidigt förbättras naturligt med tiden.

Här finner ni mera info & anmälan om vår Friidrottsskola: HÄR