På vår Gymnastik och Hinderbaneskola får barnen möjligheten att pröva roliga redskapsbanor, lekar och ditt barn tränar upp sin motorik genom roliga lekar och mycket rörelse. Vi bygger upp redskapsbanor, leker och har olika stationer för träning.