Barnen är vår framtid. Våra barn blir allt mer inaktiva, psykisk ohälsa är ett växande problem och allt fler barn är överviktiga samt får problem som härrör från inaktivitet. Då barn och ungdomar har en positiv relation till fysisk aktivitet, ger det goda förutsättningar för ett aktivt liv också i vuxen ålder. Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst tre timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå. Forskningen idag, visar att barn i 3-årsåldern har en alldeles för inaktiv vardag.

Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder. Andelen barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme om dagen, är alldeles för liten. Orsaken till detta är mindre idrott i skolan, där Sverige har minst antal idrottstimmar i Norden och bland de sista i Europa. Våra barn är även som minst aktiva efter skoldagen samt under helgerna. Orsaken till detta är att våra barn inte längre är ute och leker, utan leken har förflyttats till spel etc på mobilen, surfplatta eller vid en datorskärm.

Sverige har även skurit ner på idrottsundervisningen i skolan och ligger nu bland de sista i Europa, vad gäller schemalagd undervisningstid i idrott och hälsa. Att idrottsämnet är marginaliserat kan lätt konstateras utifrån vetenskapliga rapporter, konferenser och fackliga diskussioner, vilket även ger konsekvenser som att våra barn blir allt mer inaktiva och får problem som härrör från inaktivitet som psykisk ohälsa, övervikt, presterar sämre i skolan.

Studier visar även att barn som rör på sig mår bättre, presterar bättre i skolan, drabbas inte lika lätt av övervikt, är bara en del av alla de positiva effekter som Anders Hansen nämner i sin bok Hjärnstark.

Källor:

Få unga rör sig tillräckligt, Läs mer HÄR

Nya rekommendationer även 6-åringar behöver fysisk träning, Läs mer HÄR

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014, Folkhälsomyndigheten grundrapport. Läs mer HÄR

Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Läs mer HÄR

Folkhälsans utveckling 2018, Läs mer HÄR

Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs, Läs mer HÄR

Hjärnstark. Författare Anders Hansen

Kategorier: Barnens Sportsskola

Relaterade inlägg

Barnens Sportsskola

Det är jag, Fröken Linda som är grundare av Barnens Sportskola

Fröken Linda är huvudcoach och grundare av Barnens Sportskola. Barnens Sportskola erbjuder olika sportskolor för barn i ålder 3-10 år. Under året anordnas olika sportskolor som Friidrottsskola, Alpin Skidskola, Längdskidskola, Simskola, Orienteringssskola samt sportläger under Läs mer…

Barnens Sportsskola

Sporta- På- alla kan och får vara med!

Sporta-På, är ett koncept som inspirerar barn och vuxna till rörelseglädje. Sporta-På betonar rörelseglädje till alla, och vi vill skapa en positiv relation till fysisk aktivitet redan i tidig ålder. I höst bjuder vi in Läs mer…

Barnens Sportsskola

Sommarlovshälsningar från Frökenlinda

Sommarlov och tid att ägna sig åt sina passioner! Det gör jag, Frökenlinda som bäst genom att ägna mig åt mina passioner som är att sporta. Så härligt med sommar och tid att ägna sig Läs mer…