Orienteringssporten lyckas med det många andra idrotter har svårt med, nämligen att få utövare att fortsätta efter tonåren och långt upp i åldrarna. Orientering är en bra sport, där både kondition och det mentala tränas samtidigt, dessutom är det en idrott som man oftast utövar hela livet.

Våren 2024 startar Barnens Sportskola sin första orienteringsskola, där barn och vuxen lär sig orientering tillsammans.

Vi på Barnens Sportskola gillar orientering eftersom sporten lyckats skapa en uppmuntrande kultur och struktur som samlar ett brett spann av åldrar, nivåer och ambitioner på samma arena och där de sociala aspekterna är lika viktiga som idrottandet.

Inom idrottens gemensamma förändringsarbete kallat Strategi 2025 är ett av de viktigaste målen att skapa livslångt idrottande. Här utgör orienteringssporten ett intressant och framgångsrikt exempel.

Läs artikeln i sin helhet HÄR